MALAIKAT MAUT IZROIL

Malaikat Maut, Izroil, 70 kali dalam sehari semalam mengunjungi kita .

jadi 1 hari=24 jam=1440 menit. 1440 menit/70 kali malaikat melihat  kita=20.571 menit, itu berarti Sang pencabut nyawa menziarahi kita setiap 21 menit

ﻭ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺪﺑﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻫﺪﺑﺔ ﻗﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺇﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺿﺤﻚ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺠﺒﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻗﺒﺾ ﺭﻭﺣﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ. ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
التذكرة للقرطبي ص ٢٤

Dan diriwayatkan oleh Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, dia berkata: Telah bercerita kepadaku Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
Sesungguhnya malaikat maut setiap hari memandang wajah setiap hamba sebanyak 70 kali.

Nabi bersabda:
Apabila tertawa seorang hamba yang sedang diutus malaikat maut kepadanya,

Nabi besabda:
Malaikat maut akan mengatakan dalam keadaan keheranan: Aku diutus kepadanya untuk mencabut ruhnya, sementara dia tertawa.

kitab : Tadzkirah lilQurthuby hal 24
smga bermanfaat

MALAIKAT MAUT IZROIL

0 Comments