Tasawuf dan Akhlaq

Tasawuf merupakan sebuah upaya pembersihan hati dan penyucian diri dari segenap kotoran yang melekat pada jiwa (dalam artian tasawuf merupakan ajaran yang menerangkan ttg akhlak dan budi pekerti)

Adapun ajaran yang berhubungan dengan tasawuf menurut Imam Qusyairi dalam Risalah Qusyairiah. Diantaranya sebagai berikut:
1) TAUBAT= menyesali atas kesalahan dan tidak mengulanginya lagi.
2) MUJAHADAH = bersungguh-sungguh dalam beribadah
3) KHALWAT/'UZLAH = bersunyi-sunyi dalam melaksanakn ibadah.
4) TAQWA = bertaqwa kepada ALLAH.
5) WARO' = menjauhkn diri dari ma'siat dan subhat.
6) ZUHUD = anti keduniaan yang berlebih-lebihan.
7) SHUMT = pendiam.
8) KHAUF = takut pd siksa ALLAH.
9) ROJA' = mengharap rahmat ALLAH.
10) HAZN = membiasakan berduka cita.
11) JU' WA TARKUS-SYAHWAT = membiasakan lapar dan menahan syahwat.
12) KHUSYU' DAN TAWADHU'
13) QONA'AH = mencukupkn yg ada
14) TAWAKKAL
15) SYUKUR YAQIN SABAR
16) MUROQOBAH = hamba yaqin sepenuhnya  bahwa tuhan selalu melihatnya.
17) RIDHO', IKHLAS,  ISTIQOMAH,  DZIKIR,  BERDO'A dan lain sebagainya.

Inilah ajaran-ajaran  tasawuf yang dianut oleh ahli sufi sebagai yang diuraikan dalam kitab Risalah Qusyairiah dan ajaran-ajarannya ini semuanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits juga berdasarkan atsar yaitu akhlaq para sahabat Nabi dan orang-orang sholeh yang telah diridhoi oleh ALLAH Subhanahu wa Ta'ala.

REFERENSI:
a) Ar-Risalah Al-Qusyairiyah/hal 45-88
b) Ihya' Ulumuddin/juz III & IV

sumber note :

0 Comments