Rukun Iman

Aqidah Islamiyyah adalah segala macam perkara yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Sedangkan pengertian Islam adalah pengakuan dengan lisan serta membenarkan dengan sepenuh hati bahwa semua ajaran Nabi Muhammad SAW. adalah haq dan benar. Adapun rukun Aqidah Islamiyyah (rukun iman) ada 6 (enam) :
  1. Iman kepada Allah SWT
  2. Iman kepada para malaikat Allah SWT
  3. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT
  4. Iman kepada para Rasul Allah SWT
  5. Iman kepada Hari Akhir
  6. Iman kepada Qodlo’ dan Qadar

0 Comments