Membatalkan Wudlu'

Hal-hal yang membatalkan wudhu’ (hadats kecil) ada 5 (lima) :

  1. Keluarnya segala sesuatu baik dari qubul (jalan depan) atau dubur (jalan belakang), kecuali air mani.
  2. Tidur yang tidak menetapkan pantatnya.
  3. Hilangnya akal. Baik disebabkan mabuk, sakit, gila, epilepsy (ayan), pingsan, dan lain-lain.
  4. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom (orang yang haram untuk dinikahi) tanpa ada penghalangnya dan pada usia yang yang umumnya sudah dapat menimbulkan syahwat.
  5. Menyentuh qubul atau dubur dengan telapak tangan.

0 Comments