Monday, May 31, 2010

Istinja’

Alat istinja’ adalah air yang suci dan mensucikan, batu, kayu, kain, kertas, tisu, dan benda lain yang suci, keras, dapat menyerap, dan tidak muhtarom (dimuliakan),  seperti makanan, dan lain-lain.
Tata cara istinja’ dengan selain air.

Adalah dengan usapan minimal tiga kali atau lebih pada tempat keluarnya najis hingga suci.

Syarat diperbolehkannya istinja’ dengan selain air ada 3 (tiga) :

  1. Najis yang keluar belum sampai kering.
  2. Najis yang keluar belum berpindah dari tempatnya semula.
  3. Najis yang keluar tersebut belum terkena najis yang lain.

Catatan :
>  Apabila ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka wajib istinja’ dengan menggunakan air.

kang admin

pesantren.or.id

bersama santri memberdayakan masyarakat

0 comments:

Post a Comment